logowanie | przypomnij hasłoNocleg Online

Witamy w Nocleg-online.com!

W naszym serwisie znajdą Państwo atrakcyjne oferty i propozycje na spędzenie udanego urlopu i wakacji. Posiadamy bardzo interesującą bazę pokoi, kwater, hoteli oraz agroturystyki. Wśród publikowanych przez nas ofert z pewnością trafią Państwo na idealną dla siebie, tym bardziej, że z nami można znaleźć tanie wczasy i tanie wakacje. Wszystkim osobom zajmującym się działalnością turystyczną oferujemy dodanie swojego własnego ogłoszenia, które będzie u nas publikowane przez cały rok od jego dodania. UWAGA: tylko w Nocleg-online.com można publikować swoje ogłoszenie zupełnie za darmo, ponieważ nie pobieramy za to żadnych opłat! Zapraszamy do dodawania swoich ogłoszeń, jak również wyszukiwania ofert na swoje idealne wakacje!
Regulamin

Regulamin

Ten dokument ma charakter porozumienia między wydawcą Serwisu Nocleg-online.com i wszelkimi używającymi go Kontrahentami.

Właścicielem Serwisu Nocleg-online.com jest Agencja Reklamowa S 90.

Regulamin będzie stamowił prawną bazę wyznaczającą reguły użytkowania z naszego Portalu. Przeglądając nasz Serwis, zatwierdzasz teraźniejsze zarządzenia tego Regulaminu użytkowania Serwisu także zobowiązujesz się do szanowania wszystkich zawartych w nim reguł.

Uzupełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności oraz zaufania.

1. Forma i zamiary witryny Nocleg-online.com

Serwis Nocleg-online.com jest serwisem informacyjno-promocyjnym, mającym na celu skupianie ofert firm oferujących usługi noclegowe w Polsce oraz z zagranicy.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Użytkownik, który potrzebuje dorzucić do bazy Nocleg-online.com swoją propozycję musi wykonać bezpłatną rejestrację. Po zamknięciu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie propozycji.

Dorzucenie i reklama propozycji w Serwisie Nocleg-online.com jest bezpłatne poprzez 365 dni. Obecny cennik jest na podstronie „Cennik”. W obrębie promocji posiadacz Serwisu pozwala na promowanie oferty darmowo w wyznaczonym przez niego okresie. Z promocji wolno skorzystać jedynie raz dla danego obiektu, o ile właściciel Portalu nie zdecyduje w inny sposób. Posiadacz Portalu zawiadamia również , że w wypadku gdy Serwis będzie świadczył abonament bezterminowy, określenie to będzie jednoznaczne z tym, że abonament ten nie może być krótszy niż 5 lat od daty jego sfinansowania i że w żadnym wypadku w przyszłości nie będą nakładane żadne odpłatności z tytułu przedłużenia ważności tego abonamentu. W wypadku gdyby czas ten z różnorodnych powodów został skrócony, Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zwrotu na konto Użytkownika % środków nie zużytkowanych w ramach okresu 5-cio letniego.

Posiadacz Serwisu rezerwuje sobie prawo do nie dopuszczenia do reklamowania oferty bez podania przyczyn.

Informacje przekazywane w czasie rejestracji również inne dane zawarte w Serwisie, które mogą być zbierane od kontrahentów podczas używania z Serwisu Nocleg-online.com, są gromadzone oraz wykorzystywane właściwie z regułami będącymi w naszym Regulaminie; są zamieszczane dobrowolnie przez Klienta Serwisu do wiadomości wszystkich przeglądających Serwis oraz nie ulegają ochronie danych osobowych.

3. Upoważnienia oraz możliwości użytkowników Serwisu

Rejestrując się w Serwisie Nocleg-online.com:

- zgadzasz się w toku rejestracji podać prawdziwe wiadomości,

- potwierdzasz w pełni ten Regulamin użytkowania z Serwisu,

- zobowiązujesz się do zachowania w tajemnicy Twojego hasła oraz zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki uczynione również swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do Serwisu przez osoby, którym udzielisz swój login i hasło,

- obligujesz się zawiadomić nas natychmiastowo o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do Serwisu za pomocą Twojego hasła bądź o zapisaniu się w Serwisie z Twojego konta pocztowego.

4. Przestrzeganie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając Serwis, zwracamy szczególną uwagę na konieczność szanowania praw własności intelektualnej. Komunikujemy, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne autentyczne dane, w szczególności teksty, fotografie i grafikę, a przyjęty w Serwisie wybór i rozmieszczenie pokazywanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika usytuowane w Serwisie są własnością ich założycieli.

Strona internetowa Nocleg-online.com zastrzega sobie możliwość blokowania kont w dowolnym okresie bez podania powodów.

5. Aktywność użytkowników w Serwisie Nocleg-online.com, przekazywanie materiałów

Masz uprawnienie wysyłania do Serwisu swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem obowiązuje się z jednej strony sposobność wpływania na innych użytkowników Serwisu, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na postępowania, które mogą popsuć sprawność jego działania.

W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach Serwisu oraz konta:

- nie może być przeciwna z zasadami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do Serwisu bądź wykorzystując mechanizmy Serwisu, żadnych treści także materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji tekstów i opinii, które nawołują do dyskryminacji, wrogości, przemocy, okrucieństwa czy łamania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może przekraczać praw innych użytkowników Serwisu, zwłaszcza prawa do uszanowania godności, intymności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od opinii znieważających albo agresywnych oraz nie będziesz gromadzić lub likwidować jakichkolwiek danych o innych użytkownikach Serwisu,

- nie będziesz wykorzystywać mechanizmów Serwisu do propagowania tekstów niechcianych, uznawanych za SPAM;

Zgadzasz się, żeby wydawca witryny Nocleg-online.com miał uprawnienie do zmiany lub usunięcia wszelkiego Twojego wpisu bez podania przyczyny jeśli narusza ona przynajmniej jedno z podanych uwarunkowań używania z Serwisu.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeśli myślisz, że Twoje lub {czyjekolwiek|kogokolwiek] prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w którykolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie naruszone w Serwisie Nocleg-online.com, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do edytora witryny.

7. Wyłączenia gwarancji

W całości zatwierdzasz, że wydawca upowszechnia Serwis Nocleg-online.com taki jaki jest.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w Serwisie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje lub w jakiś inny sposób nie odpowiada Twoim potrzebom oraz oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z Serwisu Nocleg-online.com tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, teksty lub usługi udzielane za pośrednictwem Serwisu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

- Wydawca Serwisu Nocleg-online.com nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości czy też kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń zlokalizowanych w witrynie,

- Wydawca Serwisu Nocleg-online.com nie gwarantuje, że każda opublikowana w Serwisie Nocleg-online.com propozycja dorówna oczekiwaniom każdego Użytkownika co do rzeczowej zawartości, ścisłości czy zdatności uzyskanych informacji.

8. Linki do obcych portali, ogłoszeń i reklam

W Serwisie Nocleg-online.com są publikowane przez właściciela Serwisu linki do obcych witryn. Mogą również być redagowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca Serwisu Nocleg-online.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których wiodą odsyłacze.

Zakazuje się polecania przez Użytkowników Serwisu obcych stron internetowych przez dodawanie linków w opisach oraz wszelkich innych czynności mających na celu polecanie serwisów o analogicznej problematyce. Oferty łamiące ten paragraf będą natychmiast usuwane z katalogu.

9. Rozsądzanie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów powiązanych z użytkowaniem z Serwisu:

- zgadzasz się, że przytoczony Regulamin korzystania z Serwisu podlega prawu polskiemu - wszelakie spory mogące wyniknąć z zrealizowania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozwiązywane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.

- zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z rozstrzygnięć tego Regulaminu pozostało przyjęte za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to postanowienie sądu nie przynosi uchylenia innych zarządzeń tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zatrzymują swoją moc.

- zgadzasz się, że w przypadku niezgodności między warunkami scharakteryzowanymi w konkretnym dokumencie w Serwisie i podpisywanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, stale przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.

10. Zmiany regulaminu korzystania z Serwisu Nocleg-online.com

Zgadzasz się, że Wydawca Serwisu Nocleg-online.com zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania modyfikacyj w Serwisie w dowolnym czasie bez potrzeby sygnalizowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za symetryczne sprawdzanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach, używanie  witryny jest równoznaczne z ich zgodą.

11. Otrzymywanie wiadomości mailowych

Rejestrując się w Serwisie Nocleg-online.com okazujesz zgodę na otrzymywanie wiadomości drogą mailową, od obsługi serwisu, dotyczących funkcjonowania serwisu oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych. Wiadomości takie nie będą uznawane przez ciebie za SPAM.

12. Rejestracja oraz eksploatacja serwisu Nocleg-online.com oznacza zgodę regulaminu.